NX Mechatronic Concept Designer (MCD)

SIEMENS wprowadza na rynek narzędzie, które umożliwia skrócenie czasu dostawy oraz uruchomienia maszyn czy linii produkcyjnych o średnio 30%. NX Mechatronic Concept Designer (MCD) to rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie programu pochodzącego ze sterownika PLC, już na etapie tworzenia cyfrowego modelu 3D.

Po nadaniu cech fizycznych elementom ruchomym maszyny oraz po wprowadzeniu wirtualnych sensorów, można spowodować poruszanie się urządzenia według zaplanowanych cykli. Dodatkowo istnieje możliwość walidacji założeń konstrukcyjnych wraz ze wstępną optymalizacją planowanego procesu. Zwykle automatyk rozpoczyna pracę tuż przed montażem fizycznych komponentów, od programowania cykli działania maszyny. Czasami po wstępnym uruchomieniu urządzenia, zachodzi konieczność wprowadzenia poprawek mechanicznych części, lub nawet weryfikacji konstrukcji większych zespołów. Przy wykorzystaniu MCD, już na etapie konceptu, a zaraz potem szczegółowego projektu 3D, istnieje możliwość wizualizacji pracy (cykli) maszyny i wprowadzenia różnych zmian. Takie rozwiązanie umożliwia zredukowanie kosztów związanych z ewentualnymi poprawkami mechanicznymi oraz skrócenie czasu potrzebnego do oddania klientowi maszyny do użytku w wyniku przesunięcia pracy automatyka (tworzenie i walidacja programu PLC) na wcześniejszy etap.

Do tej pory mogliśmy obserwować transformacje narzędzi 3D, które są przeznaczone dla konstruktorów. Teraz SIEMENS oferuje rozwiązanie, który pomaga w wizualizacji i walidacji pracy osób pracujących na stanowisku automatyka.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji dot. rozwiązania Mechatronic Concept Designer (MCD), skontaktuj się z nami pod adresem: ask.info@ng-plm.com lub zadzwoń: +48 666 039 310.

Go back