Historie NG na 15 jubileusz: Akademia NG

Następną historią podzielił się Jakub, kolejny z naszych wieloletnich współpracowników, Lead Design Engineer i prowadzący NG Academy.

"Do NG Engineering dołączyłem w roku założenia firmy. Rozpocząwszy wtedy pracę jako młodszy konstruktor, obecnie kontynuuję jako lider projektu, a ponadto prowadzę cyklicznie Akademię NG. W trakcie 15 lat zatrudnienia byłem zaangażowany w sporą ilość różnych szkoleń dla członków naszego zespołu, co pokazało konieczność, nie tylko ciągłego doskonalenia umiejętności obecnych pracowników, ale również lepszego przygotowania nowych.

Ta myśl zaowocowała w 2015 r. pojawieniem się koncepcji stworzenia programu szkoleniowego, który z jednej strony pozwoliłby spółce NG Engineering przygotować kolejnych kandydatów do pracy w naszej firmie, uzupełniając i rozszerzając materiał poznany przez nich na uczelni; z drugiej umożliwiłby studentom ostatnich semestrów oraz absolwentom politechniki odbyć szkolenie w warunkach, które nie kolidowałyby z ich innymi obowiązkami. Tak powstała NG Academy, która rozpoczęła swoją działalność wiosną 2016 roku. Takie przedsięwzięcie, wówczas niespotykane w podobnych firmach, okazało się sukcesem: wraz ze wzrostem zainteresowania młodych inżynierów naszą ofertą, pojawiła się konieczność uruchomienia dwóch kursów w trakcie każdego roku akademickiego. W rezultacie w marcu 2022 rozpoczniemy już 10 edycję NG Academy.

Dziś wielu absolwentów, którzy zaczynali inżynierską przygodę kilka lat temu, wykorzystuje swoją wiedzę, kierując już własnymi zespołami konstruktorów w kolejnych projektach. To wydaje się być najlepszą realizacją celów Akademii i zobrazowaniem jej sukcesu!"

Go back