Job Tasks:

  • tworzenie dokumentacji technicznej DTR,
  • bieżąca aktualizacja w/w dokumentów i zarządzanie ich zmianami,
  • nadzór nad poprawnym obiegiem Dokumentacji Technicznej w systemie PDM,
  • zapewnianie stylistycznej i logicznej spójności tekstu oraz dbałość o poprawność językową dokumentacji,
  • wsparcie pionu inżynieryjnego przy tworzeniu dokumentacji.

Job qualification:

  • wykształcenie techniczne,
  • doświadczenie przy tworzeniu DTR i instrukcji technicznych,
  • znajomość oprogramowania MS Office,
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
  • umiejętność pracy w zespole, sumienność i dokładność.

send your cv

Natalia Gabruś

Recruitment Specialist

NG GROUP is recruiting! Do you want to develop as engineer and exploit your full potential? Try your hand in our company! We are looking for ambitious people who would like to join our team of engineers and participate in interesting projects. We are waiting for you!