Job Tasks:

 • prowadzenie projektów w zgodności z ustalonym harmonogramem działań, budżetem finansowym i godzinowym,
 • definiowanie wymagań projektowych w odniesieniu do klienta zewnętrznego oraz optymalizacja wymagań we współudziale grupy projektowej,
 • analizowanie, negocjowanie, ustalanie technicznych i komercyjnych aspektów projektów oraz ich wpływu na harmonogram realizacji,
 • zarządzanie projektem od fazy koncepcyjnej do finalnego wytworzenia lub implementacji,
 • dbałość o efektywną i bezkonfliktową komunikację wewnątrz grupy projektowej,
 • raportowanie kierownictwu informacji na temat stanu projektu,
 • analizowanie czynników ryzyka i w przypadku ich wystąpienia wprowadzanie działań, korygujących lub naprawczych w celu utrzymania planu realizacji projektu.

Job qualification:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie w branży maszyn i urządzeń technicznych,
 • wiedza z zakresu wytwarzania oraz automatyzacji przemysłowej,
 • elastyczność w obliczu często zmieniających się zadań,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, analityczne i kreatywne,
 • wysoki poziom inteligencji emocjonalnej,
 • wysoka odporność na stres,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność łagodzenia i rozwiązywania konfliktów
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).

send your cv

Paulina Gwiazda

Recruitment Specialist

NG GROUP is recruiting! Do you want to develop as engineer and exploit your full potential? Try your hand in our company! We are looking for ambitious people who would like to join our team of engineers and participate in interesting projects. We are waiting for you!