Projektowanie wyrobu wraz z jego walidacją w środowisku Simcenter 3D

Rozwiązania w zakresie wspomagania procesu konstrukcji CAD dziś uznajemy za standard. Warto jednak wspomnieć, że cyfrowe symulacje i walidacje z wykorzystaniem narzędzi CAE wciąż stanowią ścieżkę rozwoju dla wielu firm.

Simcenter 3D pozwala nam na różnorodne analizy w jednym środowisku, a dzięki modelowi biznesowemu producenta (Siemens Digital Industries) zapewnia dostępność platformy dla praktycznie każdego klienta. Wykorzystując to narzędzie przeprowadzimy, między innymi, analizy wytrzymałościowe, modelowanie zagadnień akustycznych, analizy CFD przepływów cieczy lub gazów wraz z wizualizacjami w czasie rzeczywistym. Nieważne czy mówimy o konstrukcji drona, innowacyjnej maszynie pakującej czy częściach motoryzacyjnych - proponowane przez nas rozwiązanie umożliwi stworzenie cyfrowego bliźniaka wyrobu, dokonanie oceny realizacji założeń projektowych oraz jego optymalizacji i końcowej walidacji.

W NG PLM-Tec oferujemy elastyczny model biznesowy wykorzystania narzędzi z obszaru Simcenter 3D. Obok klasycznych, stałych licencji w naszej ofercie można znaleźć model Value Based Licensing oparty na tzw. tokenach, umożliwiający pracę w obszarze całego portfolio, jak i czasowe licencje, które pozwolą na precyzyjne planowanie budżetów inwestycji w narzędzia CAx. Korzystanie z nowoczesnych, cyfrowych rozwiązań w zakresie projektowania CAD czy optymalizacji i walidacji (symulacje CAE) w obecnych czasach staje się dla firm niezbędne. Nasza propozycja pozwoli nie tylko na redukcję kosztów związanych z np. tworzeniem prototypów czy badaniami laboratoryjnymi, ale również zapewni znaczące skrócenie czasu opracowania produktu i wprowadzenia go na rynek, dając tym samym przewagę konkurencyjną firmom.

Dowiedz się więcej i skontaktuj się z nami! (link)

Wróć