Przyrząd do spawania ścianek luku bagażowego w autobusach

W usprawnianiu procesu produkcyjnego nieodzowne są dobrej jakości, niezawodne i dopasowane do etapu prac narzędzia i maszyny. Dla naszego klienta, producenta autobusów, stworzyliśmy przyrząd do spawania ścianek luku bagażowego.

Ten swego rodzaju szablon spawalniczy (lub tzw. stacja GEO) posiada szereg udoskonaleń istotnych dla tego typu oprzyrządowania. Pozycja profili zawsze jest ściśle ustalona, stąd podczas spawania nie ma już konieczności mierzenia i poprawnego ich ustawiania. Zapewniono również pracę pod dowolnym kątem, gdyż całe narządzie jest obrotowe. Dodatkowo produkt cechuje modułowa konstrukcja i wykorzystanie profili systemowych, co pozwala w przyszłości na łatwą przebudowę pod nowe referencje, czy nowe funkcje.

Urządzenie zostało zaprojektowana przez dział konstrukcyjny NG Engineering, zaś wykonane na hali NG Tools z zachowaniem wysokich standardów produkcyjnych. Nowe rozwiązanie umożliwi naszemu klientowi maksymalne uproszczenie i ergonomizację całego procesu spawania.

Wróć