Solid Edge 2020 nowa wersja - NG Tech info

Wraz z najnowszą odsłoną oprogramowania Solid Edge 2020 otrzymujemy szereg nowych funkcji i ulepszeń względem poprzedniej wersji. W niniejszym podsumowaniu skupimy się na kilku najistotniejszych z nich.


Zmiany we wbudowanym module symulacji:

 • symulacja odpowiedzi harmonicznej elementu / układu poddawanego drganiom: przebiegi odkształceń przy zdefiniowanych częstotliwościach oraz tworzenie wykresów odkształceń i naprężeń w funkcji czasu,
 • wprowadzono możliwość zdefiniowania progowej wielkości pojedynczego elementu siatki,
 • wyświetlanie elementów siatki o niskiej jakości opatrzonych indywidualnym numerem,
 • opcja „unload the result” – zwalnianie części pamięci operacyjnej odpowiedzialnej za przechowywanie wyników obliczeń, możliwe bardzo szybkie ponowne załadowanie danych,
 • ulepszona opcja „auto connectors” w symulacji złożeń – pomocnicze wyświetlanie elementów niebiorących udziału w obliczeniach,
 • „Motion” – nowe środowisko w zakładce „Environs” - umożliwia przeprowadzanie złożonych animacji ruchu wielu współpracujących ze sobą części, możliwe jest zatrzymanie komponentu w każdym położeniu / momencie w czasie i przeprowadzenie symulacji wytrzymałościowej w tym stanie dla pojedynczego komponentu / złożenia.

Rysunek 1. Odpowiedź harmoniczna układu na obciążenie o zadanej częstotliwości

 

Zmiany dotyczące projektowania części i złożeń:

 • definicja na podstawie modelu – informacje projektowe (PMI) ustawiane bezpośrednio na modelu 3D mogą być teraz eksportowane do pliku .stp,
 • w inżynierii odwrotnej dodano możliwość zmiany wielkości elementów siatki po skanowaniu 3D, została także wprowadzona regulacja ich tolerancji; możliwe również stało się dopasowanie bryły siatkowej do globalnego układu współrzędnych złożenia,
 • w module assembly – „relationship repair”, po edycji złożenia (np. rama – element) relacje nie są usuwane, zostają zachowane dla przyszłej edycji i mogą być ponownie przeliczane,
 • zwiększono wsparcie dla rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality), m.in. poprzez zapisywanie plików złożeń do formatu .obj oraz rozszerzenie funkcjonalności portalu Solid Edge dla użytkowników tabletów.

Rysunek 2. Augmented Reality w praktyce – pozycjonowanie wirtualnego złożenia w rzeczywistej przestrzeni z użyciem tabletu

 

Moduł elektryczny – Solid Edge Wiring Design

Solid Edge 2020 udoskonala i ulepsza moduł elektryczny wprowadzony już rok wcześniej na bazie silnika i interfejsu firmy Mentor Graphics. Poza standardowymi funkcjonalnościami dotyczącymi schematów elektrycznych płaskich, jak na przykład:

 • obsługa bibliotek części znormalizowanych,
 • tworzenie inteligentnej dokumentacji projektowej,
 • przeglądy kabli, złączek, listw, aparatów elektrycznych, sterowników PLC,
 • automatyczne numerowanie przewodów w dowolnym formacie,
 • wykonywanie dokumentacji płaskiej montażowej – moduł Harness Design,

otrzymujemy również unikalne możliwości wyróżniające oprogramowanie firmy Siemens:

 • symulację przepływu prądu w instalacjach 1 i 3 – fazowych z wykorzystaniem metod numerycznych weryfikujących poprawność projektowanych instalacji,
 • połączenie schematów płaskich z modelami 3D urządzeń i okablowania (moduł Electrical Routing w Solid Edge) – otrzymujemy tym samym możliwość pracy równoczesnej w systemie ECAD – MCAD, także na odrębnych stanowiskach z wykorzystaniem sieci lokalnej bądź Internetu.

Rysunek 3. Symulacja przepływu prądu elektrycznego na schemacie płaskim wykonanym w SE Wiring Design. Widoczne są parametry przewodu niespełniającego wymagań pod względem przekroju poprzecznego

 

Przytoczone powyżej udogodnienia są jedynie wybranymi spośród wielu pomniejszych zmian wprowadzonych w wersji 2020 oprogramowania Solid Edge, w niniejszym artykule omówiono jedynie te najbardziej, zdaniem autora, istotne.

Wróć