Wrażenia absolwentów Akademii NG

Akademia NG to świetny wybór na początek kariery inżyniera! Szukamy nowych talentów wśród studentów/-ek lub absolwentów/-ek Wydziału Mechanicznego. Czego można spodziewać się po naszym szkoleniu połączonym z praktyką? Absolwenci Akademii NG podzielą się z Wami swoimi wrażeniami w najbliższych tygodniach.

Łukasz
Młodszy Inżynier Konstruktor, Dział Maszyn Ciężkich:

"Po ukończeniu studiów zderzyłem się z rynkiem pracy wymagającym ode mnie kilku lat doświadczenia pracy w zawodzie. Na szczęście natrafiłem na ogłoszenie naboru do Akademii NG, do której mogły startować osoby zarówno zaraz po studiach, jak i nawet te jeszcze studiujące. Zaaplikowanie okazało się świetnym pomysłem. Szkolenia pomogły mi w znacznym stopniu poprawić umiejętności obsługi programów CAD a także zwiększyć specjalistyczną wiedzę z zakresu projektowania elementów maszyn i tworzenia rysunków technicznych. Ułatwiło mi to rozpoczęcie pracy jako konstruktor.

Najbardziej w zajęciach na Akademii doceniłem to, że były one prowadzone przez praktyków, którzy poza bardzo dobrym zapoznaniem nas z podstawą programową, dzielili się z nami również doświadczeniem, zdobywanym przez lata pracy na stanowisku inżyniera konstruktora.

Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że zaaplikowanie do Akademii NG było bardzo dobrym pomysłem. Zapewniła mi ona płynne przejście z absolwenta uczelni do konstruktora, a w trakcie jej trwania zyskałem nowe znajomości, zarówno wśród uczestników, jak i prowadzących zajęcia, które utrzymują się do dziś."

Konstancja
Młodszy Inżynier Konstruktor, Dział Maszyn Ciężkich:

"Akademia umożliwiła mi przygotowanie się do pracy jako konstruktor już podczas studiów, aby po ich zakończeniu gładko przejść do pracy w zawodzie. W trakcie zajęć panowała swobodna atmosfera, która sprzyjała zdawaniu wszelkich pytań, a więc zdobywaniu wiedzy. Bardzo doceniam, że każdy prowadzący zajęcia oraz później współpracownicy byli bardzo pomocni i życzliwi.

Oprócz nauki zaawansowanej obsługi programów CAD zajmowaliśmy się projektowaniem od strony praktycznej. Wykorzystywaliśmy do tego celu wiedzę zdobytą na szkoleniu m. in. o technikach wytwarzania oraz GD&T, która jest niezbędna w pracy konstruktora. "

Marzena
Młodszy Inżynier Konstruktor, Dział Maszyn Ciężkich:

"Wejście na rynek pracy dla inżyniera po studiach nie jest łatwe, a Akademia NG pozwala nie tylko na usystematyzowanie wiedzy, ale też na płynne wdrożenie w pracę zawodową. Proces uczenia się był bardzo ciekawy, bo przekształcał koncepcje teoretyczne w praktykę. Staż pozwolił mi na doszkolenie się w użytkowaniu programów typu CAD, a także zapoznanie z problemami występującymi w projektach oraz sposobami ich rozwiązywania.

Poza aspektami technicznymi spodobała mi się również kultura pracy w NG. Można było poczuć atmosferę panującą na co dzień w firmie. Pracownicy, których udało mi się poznać podczas trzymiesięcznego szkolenia byli chętni do pomocy, jak i do zwykłych rozmów. To nie zmieniło się po rozpoczęciu pracy: nadal stanowimy wspierający się zespół.

Akademia wyposażyła mnie w niezbędne narzędzia i wiedzę, dzięki którym świetnie sobie radzę z zadaniami projektowymi, dlatego polecam taką ścieżkę rozwoju zawodowego."

Mikołaj
Młodszy Inżynier Konstruktor, Dział Maszyn Ciężkich:

"NG Academy było świetnym pomysłem na zapoczątkowanie mojej kariery konstruktora. Kiedy dotarłem na ostatni semestr studiów zdecydowałem o aplikacji na staż. Okazało się to strzałem w dziesiątkę.
Szkolenie pozwoliło mi na rozwinięcie moich umiejętności pracy w programach CAD. Ponadto zwiększyłem zasoby wiedzy konstruktorskiej, a także nauczyłem się jak najlepiej tę wiedzę wykorzystywać w praktyce. Bardzo dobrze wspominam wyjazd do jednego z naszych dostawców, gdzie oprócz wiedzy teoretycznej przedstawiono nam jak wygląda współpraca na tej linii. Umiejętne korzystanie z usług dostawców pozwala mi teraz dobrze zarządzać projektami i zadaniami,
powierzonymi przez liderów, a to z kolei procentuje doświadczeniem.
Staż nie tylko wprowadził mnie do zawodu, ale również pozwolił poznać struktury firmy oraz ciekawe osoby, z którymi współpracuję na co dzień w firmie. Jako absolwent NG Academy mogę powiedzieć, że taki sposób wdrożenia jest bardzo przyjazny i kompleksowy."

Jakub
Młodszy Inżynier Konstruktor, Dział Motoryzacji:

"Staż NG Academy zapoczątkował moją karierę w NG Engineering. Po ukończeniu studiów, pomimo dużej ilości zdobytych informacji, brakowało mi doświadczenia. Zajęcia na Akademii okazały się świetnym sposobem na wdrożenie do pracy konstruktora. Dzięki zawsze pomocnym prowadzącym, mogłem zwiększyć moje zasoby specjalistycznej wiedzy oraz zaznajomić się z oprogramowaniem CAD, którego dziś używam podczas codziennej pracy. Dodatkowo, Akademia pozwoliła mi na bezstresowe i płynne rozpoczęcie pracy, ponieważ w jej trakcie poznałem nie tylko struktury naszej firmy, ale również moich obecnych współpracowników. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że uczestnictwo w Akademii było kamieniem milowym mojej kariery zawodowej."

Wróć