Next Generation Engineering Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje Projekt: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Next Generation Engineering Poland Sp. z o.o.”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Planowane efekty: utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie realizacji projektu.
Wartość projektu: 303.756,54 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 303.756,54 zł.