imprint

NG Engineering Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 55C
53-611 Wrocław
Polska

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS
0000264948

Numer DUNS
522164573

NIP
8992578685

kapitał zakładowy:
268 300,00 PLN


NG Engineering  Consult Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 55C
53-611 Wrocław
Polska

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS
0000580315

NIP
8971814703

kapitał zakładowy:
5 000,00 PLN


NG Tools Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 55C
53-611 Wrocław
Polska

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS
0000448761

NIP
8971787426

kapitał zakładowy:
70 000,00 PLN

 

 

NG PLM-Tec Sp. z o.o.
ul. Strzegomska 55C
53-611 Wrocław
Polska

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS
0000395269

NIP
8971777741

kapitał zakładowy:
60 000,00 PLN

 

NG Engineering Sp. z o. o., NG Engineering Consult Sp. z o.o., NG Tools Sp. z o.o. i NG PLM-Tec Sp. z o.o. (dalej NG Engineering Group) aktywnie dostarczają dokładnych i pełnych informacji na tej stronie. NG Engineering Group nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji zawartych na tej stronie. Dotyczy to również wszystkich linków, do których odnosi się ta witryna bezpośrednio lub pośrednio. NG Engineering Group nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których można dotrzeć za pośrednictwem linków. NG Engineering Group zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia, do zmian lub uzupełnień dostarczonych informacji.

Zawartość tej witryny jest chroniona prawem autorskim. Nie wolno przechowywać ani reprodukować tekstu z tej strony internetowej. Przechowywanie i reprodukcja obrazów lub grafiki z tej witryny internetowej również nie jest dozwolona.

Enkoder nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z informacjami zawartymi na tej stronie.