imprint

NG Engineering Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław
Polska

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP
8992578685

kapitał zakładowy:
268 300,00 PLN


NG Tools Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław
Polska

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP
8971787426

kapitał zakładowy:
70 000,00 PLN

 

 

NG PLM-Tec Sp. z o.o.
ul. Św. Antoniego 2/4
50-073 Wrocław
Polska

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP
8971777741

kapitał zakładowy:
60 000,00 PLN

 

NG Engineering Sp. z o. o., NG Tools Sp. z o.o. i NG PLM-Tec Sp. z o.o. (dalej NG Engineering Group) aktywnie dostarczają dokładnych i pełnych informacji na tej stronie. NG Engineering Group nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji zawartych na tej stronie. Dotyczy to również wszystkich linków, do których odnosi się ta witryna bezpośrednio lub pośrednio. NG Engineering Group nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których można dotrzeć za pośrednictwem linków. NG Engineering Group zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia, do zmian lub uzupełnień dostarczonych informacji.

Zawartość tej witryny jest chroniona prawem autorskim. Nie wolno przechowywać ani reprodukować tekstu z tej strony internetowej. Przechowywanie i reprodukcja obrazów lub grafiki z tej witryny internetowej również nie jest dozwolona.

Enkoder nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z informacjami zawartymi na tej stronie.