Projektowanie 3D w NX oraz Solid Edge z wykorzystaniem danych PMI w świetle automatyzacji procesów

Zastosowanie danych PMI (Product and Manufacturing Information) pozwala skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek i usprawnić jego obsługę, dzięki zintegrowaniu wielu procesów takich jak: konstrukcja części, analizy tolerancji (CAD 3D), walidacje (symulacje CAE), produkcja (CAM), kontrola jakości (CMM), zarządzanie procesami (PLM), serwis (MRO) itp.

Na etapie projektu, wprowadzenie i zintegrowanie z modelem 3D danych PMI takich jak: GT&D (Geometrical Dimensioning & Tolerancing), wytyczne odnośnie zachowania chropowatości powierzchni, opisy technologiczne, punkty pomiarowe, spawy, identyfikatory elementu itp. pozwalają przede wszystkim w znacznym stopniu lub nawet całkowicie wyeliminować dokumentację 2D. Jednoznaczność i szybkość przekazu w świetle wykorzystanej technologii PMI pozwala na integrację zespołów roboczych, zwiększenie ich efektywności oraz znaczącą eliminację błędów wynikających np. z interpretacji danych GD&T z dokumentacji 2D a stanowiących materiał wejściowy do opracowania procesów produkcyjnych.

W dobie powszechnej cyfryzacji, dane PMI udostępniają aplikacjom zewnętrznym różne informacje, umożliwiając tym samym automatyzację procesów. Przykładem mogą być tu np. cykliczne procesy pomiarowe (CMM) czy ramowe procesy technologiczne (CAM).

Wprowadzenie do przedsiębiorstwa oraz jego łańcucha dostawców procesów opartych na wykorzystaniu danych PMI, zwiększa efektywność działania i umożliwia im uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Wróć