Projektowanie generatywne oraz wydruk 3D elementem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Rosnąca konkurencja oraz wymagania stawiane producentom na dostarczanie innowacyjnych wyrobów  sprawiają, że współczesny inżynier musi sięgać po coraz szerszy arsenał narzędzi wspierających proces projektowania, optymalizacji i produkcji wyrobu.    

Projektowanie generatywne NX to multidyscyplinarna platforma dostarczająca unikalną możliwość holistycznego łączenia projektowania 3D, symulacji CAE i wytwarzania w jeden logiczny proces.

Dzięki tym narzędziom możemy skracać czas projektu, szybko osiągając cele takie jak np.: obniżenie masy wyrobu czy znalezienie minimalnego przekroju kluczowych fragmentów elementu przy zachowaniu jego maksymalnych parametrów wytrzymałościowych. Wydruk 3D (Additive Manufacturing) części, ale i całych zespołów, w metalu i tworzywach to dziś już standard. W połączeniu z NX Generative Design stanowi narzędzie umożliwiające szybkie prototypowanie (Rapid Prototyping) ale także wspiera produkcję seryjną.

Wróć